"Creativiteit is intelligentie die plezier heeft"- Albert Einstein

Wat is Creatieve Therapie?

Creatieve therapie is een overkoepelende term voor therapievormen waarbij zelfexpressie centraal staat. Anders dan bij traditionele therapievormen als psychotherapie of gesprekstherapie gebeurt dat niet door zelf te praten, maar door de verbeelding te laten spreken. Door expressie te geven aan je innerlijke wereld wordt het mogelijk die te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen. Kunnen uiten wat in je leeft, werkt bevrijdend en rustgevend. Via een bepaald medium brengt een creatief therapeut je emoties naar de oppervlakte. De vakgebieden waarin ik mij specialiseerde zijn Beeldende Therapie en Dans- en bewegingstherapie. Maar ook muziek, drama, spel, lichaam, kunnen we aanspreken om het eigen ontwikkelingsproces te ondersteunen.

Hoe werkt Creatieve Therapie?

Iedereen heeft een persoonlijke waarheid. Dit zijn overtuigingen, ideeën, kennis, culturele normen, kaders die je tijdens je leven hebt aangenomen. Bepaalde ervaringen en gevoelens kunnen zich vast zetten in je gedachten en in je lichaam. Ze kunnen je stemming sterk overheersen en je daadkracht bepalen. In creatieve therapie ondersteun je om moeilijke ervaringen en gevoelens te begrijpen en vervolgens te verwerken en/of te veranderen… een plaats te geven. In Creatieve Therapie spreken we het onuitspreekbare en onbewuste uit in een beeld, een tekening, een beweging, een toneel, je lichaam, een spel… Door je eigen creativiteit te beleven kom je in contact met je gevoel. Er is geen enkele artistieke kennis vereist, het creatief proces is immers belangrijker dan het eindresultaat!

De kracht van Creatieve Therapie?

Essentieel hierbij is dat er contact gemaakt wordt met je “zijn”. Leven en bewustzijn. Vaak gaan we hier aan voorbij. Door experimenteel en scheppend te werken ontstaat een creatie vanuit je onderbewuste. Binnen de sessies is er aandacht, rust en ruimte. De sessie verloopt informeel en ontspannen  in een klimaat van wederzijds respect.

Wat biedt Creatieve Therapie?

Creatief werken brengt beweging en verandering op gang. Hierdoor heeft het kunstzinnig werken een therapeutische waarde. Deze manier van werken heeft zijn waarde in de dagelijkse praktijk bewezen. Er wordt methodisch gewerkt aan persoonlijke en professionele ontwikkeling door te tekenen, schilderen, boetseren, door met het lichaam en de stem te werken of wellicht een fijne wandeling. Een scala aan emoties kunnen zich aandienen: vreugde, liefde maar ook verwarring, boosheid en verdriet. We hebben ons leren aanpassen aan regels en systemen. Vaak ten koste van onszelf. Door creatief te werken worden cliënten geholpen om nieuwe gebieden in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen waarbij de nadruk in het geheel niet op “artistiek zijn” ligt maar op “authentiek” zijn. Het is mooi om te “zien” dat deze manier van werken vaak leidt tot diepgaande inzichten en tot wezenlijke veranderingen in het dagelijkse leven of werk. Het is een gegeven dat beelden veel op gang brengen en langer doorwerken in het bewustzijn net zoals ons lichaam spreekt en een eigen taal heeft.

Visie en Procedure

Elke vorm van therapie vraagt om de bereidheid om uw persoon, gedrag, gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en deze met de therapeut te bespreken. Creatieve Therapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Concreet bestaat de therapie uit individuele sessies. Er is sprake van Creatieve Therapie wanneer het gaat om het methodisch toepassen van creatieve middelen in het kader van een therapeutische interventie. Het is in eerste instantie een non-verbale therapie. Binnen mijn visie en werkwijze komen zowel non-verbale als verbale aspecten aan bod (o.a. de betekenisverlening vanuit het perspectief van de cliënt). Binnen deze visie wordt er gebruik gemaakt van creatief therapeutische onderbouwde methodieken en van psychotherapeutische referentiekaders. Er kan gewerkt worden via : beelden, beweging en dans, drama en muziek als medium. De totale duur van de therapie is zeer verschillend naargelang de problematiek en moeilijk te voorspellen. De duur en het beëindigen van de therapie wordt best in samenspraak met de Creatief Therapeut besproken.