Door heel concreet vorm te geven aan je emoties, krijg je er meer toegang toe. Dit vormgeven kan via beeldend werken met klei, krijt, verf, collage en andere materialen. Creatief vormgeven aan een persoonlijk verhaal. Beeldende therapie creëert de mogelijkheid om het eigen handelen, denken, voelen en beleven te exploreren, te ervaren en te overdenken via de beeldende kunstvorm en omvat verschillende deelaspecten: materiaalbeleving en - exploratie, vormgeving, symboliek en thematiek. Beeldende therapie biedt geen kant-en-klaar recepten maar helpt je je eigen levensverhaal te (her)schrijven en te bevragen daar waar het verhaal vastliep. Er is geen enkele artistieke kennis vereist. Het creatief proces is immers belangrijker dan het eindresultaat! Ik zet etherische oliën in als middel om tot te beleving te kome. Van geur naar kleur

 • Wanneer je vast zit in je denken
 • Contact maken met emoties
 • Uiten en doorwerken van gevoelens
 • Onderzoeken van mogelijkheden en oplossingen
 • Waarnemen van wat je brengt
 • Ontwikkelen van een eigen (beeld)taal
 • Vormgeven aan wat (nog) geen woorden kent
 • Verhelderen en ontwarren van (levens)knopen
 • Ontdekken of terugvinden van wie je bent of wat je wilt
 • Sterken van kwaliteiten en maken van eigen keuzes
 • (Her)schrijven in de eigen geschiedenis
 • Verwerken van verlies of traumatische ervaringen
 • Verminderen van angst en bijbrengen van levenslust

Beeldende therapie wordt zowel aan kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen aangeboden, individueel of in groep. De therapievorm leent zich ook tot het werken met gezinnen. De meest uiteenlopende vragen of moeilijkheden kunnen een vertrekpunt zijn in therapie. Kunstzinnige vaardigheden zijn niet noodzakelijk om een therapeutisch proces te doorlopen.

Tijdens een eerste sessie maken we kennis, stemmen we af, bespreken we de werkwijze, bepalen we je hulpvraag en stippelen we een traject uit. Dit is een wederzijds engagement van verschillende sessies met tussentijdse evaluatie. Dit wil zeggen dat er tijdens verschillende sessies gewerkt wordt rond een thema of hulpvraag en dat je bereid bent om actief te werken aan jezelf via observatie, reflectie en kleine opdrachten. Een individuele sessie duurt tussen  90’ en 120'